Het dagelijks leven wordt ondanks de relatief slechte leefomstandigheden snel weer opgepakt. Het gezin woont aan de Kerkstraat 20 in Renkum, vlakbij de tijdelijke winkel aan de Kerstraat 5 (hoek Kerkstraat – Achterdorpsstraat).

De jongste kinderen gaan weer naar school en de ouderen vliegen langzaamaan uit.

Ko Van der Vooren noteert gebeurtenissen als de koop van een radio (augustus 1945), het weer verkrijgen van een telefoonaansluiting (juli 1946), het in militaire dienst treden van zoon Piet in november 1946 en het laten maken van een gezinsfoto op 2 april 1948 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest (zie de fotopagina).

In 1948 wordt de val van Joke in het zwembad vermeld, evenals het vertrek van Alie naar Heerlen voor de opleiding tot kraamverzorgster. In augustus 1948 komt Alie enkele dagen naar huis zodat het gezin compleet is voor het afscheidsfeestje voor de oudste dochter Ria op zondag 15 augustus 1948, voorafgaand aan haar vertrek naar Indië.

Aan de viering van het vijfentwintigjarige huwelijk en het vertrek van Ria naar Indië worden meer woorden besteed.