Woensdag 14 februari (Feest van de heilige Valentijn)

Er is veertig uren gebed geweest, zeer sobertjes, geen bloemen, één kaars op het altaar, bij de sluiting vier kaarsen.

Maar vurig gebeden is er zeker. Een klein soupeetje besloot dit feest.