Zaterdag 28 oktober

Wij raken hier al wat ingeburgerd. Heeroom is de goedheid in eigen persoon. Wij komen niets tekort en hebben nergens gebrek aan. Met het licht is het wel tobben, maar met een paar carbid- en petroleumlampen redden we het nog goed. De dag begint met een Heilige Mis, dan een boterham eten en dan even wandelen. Daarna een poosje lezen of schrijven waarna het middagmaal volgt.

‘s Middags gaat Heeroom een uurtje dutten en ik ga lezen of biljarten en dan maar weer wandelen tot vijf uur en dan begint het lof, daarna een boterham eten. Gezamenlijk het avondgebed en tot slot met de kapelaans kaarten tot tien uur, of soms nog wel langer. Dit is mijn dagtaak. Het enige voordeel is, dat ik wel naar de kerk kan.

Marie is de hele dag in de weer: kleren verstellen of vermaken, meehelpen in de keuken en boven voor onze kamers zorgen. Samen zijn wij naar de Familie Bierlaag geweest en hebben daar een poosje gepraat.

Vrijdag ben ik naar Woerden geweest, een half uur fietsen, en ik heb daar een beetje winkels gekeken. Maar je durft haast niet met je fiets de weg op te komen. Zojuist hebben ze nog een auto bij Heeroom uit de garage gehaald, niets blijft er staan.

Vanmorgen hebben we een hele consternatie gehad: een paar onderofficieren eisten inkwartiering voor twintig man. Heeroom maakte zich kwaad over het onbehoorlijk optreden van die lui en het was even spannend, maar rector De Vree heeft het weten te regelen dat wij vrij bleven van inkwartiering. Intussen hadden wij wel de kamer van Kapelaan van Rossum al leeggedragen, maar alles staat alweer op zijn plaats. Tweemaal kwamen zij nog terug, maar we bleven er gelukkig vrij van.

Afbeelding: Heeroom Spaans