Zaterdag 5 mei 1945

Hedenmorgen kwart over zes hoorde ik Kees Vendrig in de keuken de blijde tijding naar binnen roepen: Holland is vrij! De Duitsers hebben gecapituleerd!
Het is nu officieel en even daarna kwam onze trouwe berichtgever Jan Slot met de bevestiging.

Wij gauw het bed uit en jawel, wij hadden het goed gehoord. Op vijf dagen na is na vijf jaar de oorlog voor Holland afgelopen. Wat een vreugde!

Wij gingen allen naar de kerk om Onze Lieve Heer te bedanken. Men kon het in de kerk merken, er waren veel meer mensen dan gewoon, hoewel het velen nog niet bekend was. Nu wachten we op de ontwapening van de Duitsers door de Tommy’s. Tegen tien uur deden al geruchten de ronde: Utrecht was al bevrijd, in Oudewater en Woerden was de ondergrondse de baas en alle NSB-ers waren gevangengenomen.

Overal zou het feest zijn en waren de vlaggen uit. Ik weet niet wat ervan waar is, maar hier zijn de Duitsers nog de baas, om tien uur lieten zij nog rondroepen, dat degene die gegraven hadden, zich direct moesten melden, anders zouden ze door de weermacht worden opgehaald, maar niemand ging natuurlijk. Om twaalf uur werd rondgeroepen dat kinderen niet op straat mogen komen en dat volwassenen zich met niet meer dan drie personen in de straten mogen ophouden.

Het is nu halfvier, hier is alles nog rustig en er is nog geen Tommy te zien. Een groep soldaten is vertrokken naar Woerden of Oudewater, maar er lopen hier nog velen rond. Heeroom is naar Achthoven om een zieke te bedienen, hij werd door een wagentje gehaald. Ik geloof niet dat de vlag vandaag nog uit komt te hangen. Piet en ik hebben de fietsen al opgepompt en ze staan klaar om naar Renkum te gaan. Morgen is het de eerste zondag in mei, de dag van de processie in Renkum. Heeroom draagt een Heilige Mis op ter ere van Maria van Renkum.

Het laatste bericht van Jan Slot luidde als volgt:

Maandag 30 april: dood van Mussolini c.s.
Dinsdag 1 mei: dood van Hitler c.s.
Woensdag 2 mei: val van Berlijn en capitulatie Italië
Donderdag 3 mei: capitulatie en bezetting van Hamburg
Vrijdag 4 mei: capitulatie van Kiel en Flensburg en
tocht door de Brennerpas.

Zaterdag 5 mei
De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten in Nederland, Noordwest Duitsland en Denemarken gaat ‘s morgens om 8 uur in.

‘Wilhelmus!’
‘Nederland herrijst!’
‘Wij geven Nederland nooit!’