Zondag 1 april

Gisteren een emotievolle dag meegemaakt. ‘s Morgens is hier een man doodgeschoten, die lag bij Van Rossum op het plaatsje. Tegen twaalf uur een heel stel jachtvliegtuigen die schoten vlakbij ‘Het Zonnetje’ een auto vol met geslachte kalveren in elkaar.

De Tommy’s hadden wapens en munitie uitgegooid en de Duitsers waren naar de helpers aan het zoeken. Ze lieten er geen gras over groeien.

En ‘s middags kwam er een grote razzia. Alles was ineens afgezet, een geschiet van geweld. En direct waren er al een vijftal van die heren op de pastorie. Heeroom en ik moesten direct in de gang gaan staan, even daarna ook Kapelaan van Rossum en meneer Rond. Enkele Duitsers traden behoorlijk op, maar een paar gedroegen zich beneden peil.

Meer dan een half uur hebben zij de pastorie doorzocht, toen moesten wij mee. Maar in de tuin kwam er een officier aan en die gaf de persoonsbewijzen terug en wij konden weer naar binnen gaan. Piet was nog net de kerk ingevlucht, Frans glipte erdoor, die was bij Bras, maar Antoon was erbij en moest met zijn baas mee.

Meneer Thebus en kapelaan Rond werden ook gepakt. Alle moesten met de handen in de hoogte lopen en staan. Wij zaten erg in angst over Antoon en Frans, want we wisten niet waar zij waren en niemand mocht op straat of er werd geschoten.

Telkens zagen we ze mannen wegbrengen met de handen in de hoogte en hardlopend. Opgejaagd door een Duitser op de fiets, die telkens tegen de hakken van de mensen reed. Langstrekkende mensen met de zak op de rug werden met het geweer voortgestompt en zelfs geslagen, alles werd gegrepen en steeds werd er geschoten en geschreeuwd, het was net wildwest!

Tegen zeven uur was het afgelopen en kwamen Joke en Rietje het eerste thuis. Joke was zo pienter geweest om direct bij mensen binnen te vluchten. Een poosje later kwamen meneer Thebus en Kapelaan Rond en daarna Frans en eindelijk ook Antoon. Allemaal hadden ze veel te vertellen. Toen de meisjes weer naar Antonius teruggingen was alles weer rustig, maar we waren allemaal nog wel zenuwachtig. De boterham smaakte de meesten niet erg. De schrik zat te veel in de benen en ook in de maag.

Bij het avondgebed werden door Heeroom vijf onzevaders en weesgegroeten extra gebeden om Onze Lieve Heer te bedanken voor ons aller behoud. We zullen ons deze tirannie niet lang meer hoeven laten welgevallen. Het einde komt steeds dichterbij.

Zondag 1 april, Pasen

Heden 1 april is het hoogfeest van Pasen. ‘Resurrectie’ wat klonk dat vanmorgen mooi in de kerk en wat kwamen de herinneringen aan de vorige Pasen in onze eigen kerk in Renkum weer boven. Wij zongen hier een mooie vierstemmige mis en op enkele momenten greep de mooie zang mij zo aan, dat de tranen in de ogen kwamen.

Dat dit paasfeest zo door de Duitsers verstoord werd, is jammer. Nog eens 25 jongens en mannen worden vastgehouden en hun ouders en vrouwen zijn in grote onrust. De traditiegetrouw hebben wij nog een heerlijke paasrollade gehad. Voor de meisjes in het gesticht had ik ook voor een goede rollade gezorgd. Die hebben dus ook heerlijk gegeten.

Deze week erg druk geweest, drie koeien en een pink clandestien geslacht, veel worst gemaakt bij Kees en vlees uitgebeend. Ik kon de beentjes best voelen.