Zondag 11 april 1948

1923 – 1948. Onze vijfentwintigjarige echtvereniging.

Wij begonnen de dag met een Heilige Mis van dankbaarheid opgedragen door onze zeer eerwaarde heer pastoor Janssen. Het koor zong een prachtige mis met een Ave Maria na. Dit was het prachtigste geschenk dat ons werd aangeboden. Het deed ons echt goed dat het zangkoor haar oude lid niet vergeten was.

Wij hebben een erg gezellige dag gehad. Een huis vol mensen. We kregen vierentwintig bloemstukken en prachtige cadeaus. Alles verliep prachtig tot om halfeen alles afgelopen was. Het was een onvergetelijke dag.

Toon Bakker had het leeuwenaandeel in de muzikale verzorging. Ria zong een mooi lied en Joke en Graddie hadden een toneelstukje van een kabouter en een dwerg. Marietje, Doortje en Gerda van Eijk deden ook een toneelstukje. Henk Versteeg speelde xylofoon en deed verdere zanguitvoeringen. Frans vulde de tussenpozen met zijn pianospel.